هیئت اجرایی دومین جشنواره جایزه پروفسور کنعانی

  {plusone}

در راستایی برگزاری هرچه با شکوه تر دومین جشنواره جایزه پروفسور کنعانی هیئت اجرایی این جشنواره شروع به کار کرد.

هیئت اجرایی جشنواره دوم

اعضای هیئت اجرایی:

آقایان: مهندس رفیعی ، مهندس قربان نژاد ، مهندس قره داغی ، مهندس ژوله ، مهندس کریمی ، مهندس سیفی

خانم ها: دکتر کریمی ، مهندس بختیار